Audiovisuele sector presenteert protocol coronavirus bij herstarten producties

Audiovisuele sector presenteert protocol coronavirus bij herstarten producties
18 mei 2020 om 14:25

Vanwege de overheidsmaatregelen om de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden, zijn veel producties stilgelegd. Dit was noodzakelijk maar heeft tegelijkertijd grote gevolgen voor de vele personen en bedrijven die betrokken zijn bij deze producties. Zij willen zo snel mogelijk veilig en verantwoord weer aan het werk. De Nederlandse audiovisuele sector stelt nu een COVID-19-protocol op. Het protocol is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties in Nederland.

Het vandaag gepresenteerde COVID-19-protocol is opgesteld door een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp, in opdracht van producentenverenigingen NCP (Nederlandse Content Producenten) en NAPA (Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie) en is aangeboden aan het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZK.

Het protocol biedt de audiovisuele sector richtlijnen om het werk te vervolgen en te hervatten binnen de geldende voorschriften van de Rijksoverheid en het RIVM. De verschillende werksituaties zijn met de bijbehorende richtlijnen gespecificeerd in drie risicocategorieën: LOW, MEDIUM en HIGH RISK. In aansluiting hierop heeft de Dutch Academy For Film (DAFF) een Toolkit ontwikkeld met praktische tips.

Wanneer acteurs weer intieme scènes mogen spelen is nog onduidelijk. Een belangrijke aanbeveling is in ieder geval dat acteurs zo spoedig mogelijk in aanmerking moeten komen voor preventieve diagnostische tests op COVID-19. Zo mogelijk kan dit uitgebreid worden naar andere groepen zoals presentatoren en deelnemers aan programma's.

Daarnaast vraagt de sector toe te staan dat personen zoals acteurs op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar werken indien de in het protocol getroffen voorzorgsmaatregelen worden toegepast.

Ook wordt er gerept over een extra garantiefaciliteit van circa 10 miljoen euro, die er moet gaan komen nu producenten met onverantwoorde risico's worden opgezadeld omdat producties niet meer verzekerd kunnen worden voor pandemieën en daarmee samenhangend overheidsingrijpen.

Het gehele protocol is hier in te zien.

  Volg ons op Google Nieuws

Meer over:

Algemeen

Reacties


Meer nieuws


Bekijk alle nieuwsberichten